sevencats :: projekty stron www

I
n
n
e

  • 1997 Opracowanie algorytmu merytorycznego (częściowo w/g "Badania operacyjne" Harvey M.Wagner) i napisanie programu do zamawiania towaru do hurtowni Eurocash w Warszawie.

    Program napisany w języku CA Clipper 5.2 przetwarzał 4.000 rekordów towarów w ok. 7 min oraz wykonywał analizę 100.000 rekordów sprzedaży w ok. 20 min (PC 386)

    Program wyróżniał się bardzo dobrą jakością analizy sprzedaży (stosował dwustopniowe kryterium ważności towarów), dobrze eliminował przypadkowe duże jednorazowe sprzedaże; był łatwy w obsłudze i pozwalał utworzyć zamówienie w/g kilku różnych kryteriów.

  • 1988 - 1992 Rozbudowanie baz danych w systemie kadrowo-płacowym Woj.Stacji San-Epid w Skierniewicach;
  • 1989 Napisanie programu planowania funduszu płac WSSE opartego na symulacji wypłat;
  • 1992 Rozpoczęcie tworzenia systemu baz danych o produktach spożywczych i kosmetykach dopuszczonych w Polsce do obrotu (projekt nie dokończony z powodu zmiany pracy);
  • 1986 Napisanie programu z zakresu ochrony środowiska do oceny imisji substancji szkodliwych (ZX Spectrum).
do góry

Browser News © Copyright 2004-2010, all rights reserved: seven-cats.com | nawigacja, info tech.

Nawigacja


Informacja techniczna

logo webmastera IE 5.0÷6.0; Opera 6.05÷7.22;
Netscape 6÷7; FireFox 0.0÷1.0.4;
640x480 ÷ 1280x1024
Pl: iso-8859-2

kz zamknij